Đôi mắt của em | Bài thơ Đôi mắt của em

Bài thơ Đôi mắt của em

Đôi mắt xinh xinh
Đôi mắt tròn tròn
Giúp em nhìn thấy
Mọi vật xung quanh

Đôi mắt xinh xinh
Em yêu em quý
Giữ cho đôi mắt
Ngày càng sáng hơn

Tác giả: Lê Thị Mỹ Phượng

Hình ảnh Bài thơ Đôi mắt của em
Đôi mắt xinh xinh, Đôi mắt tròn tròn
Bài viết liên quan