Bài thơ Bé đi nhà trẻ

Bài thơ Bé đi nhà trẻ

Bé đi nhà trẻ
Bằng xe mẹ đèo
Ơ, con bướm nhỏ
Cứ đòi bay theo.

Bướm ơi, bướm ơi
Kìa hoa huệ trắng
Kìa, hoa cúc vàng
Hoa bèo như lửa
Nở trong ao làng…
Bướm bay theo thế
Quên loài hoa chăng?

Bướm hay dối mẹ
Bướm hay la cà
Bướm hư lắm đấy
Mẹ không yêu mà!

Nếu bướm cũng ngoan
Biết nghe lời mẹ
Cùng đi nhà trẻ
Lên xe, mẹ đèo.

(Tặng Hùng 3 tuổi)

Tác giả: Nguyễn Anh Nông.
Tập thơ Kỵ sĩ ngựa gỗ (1998)

Bài thơ Bé đi nhà trẻ: Bé đi nhà trẻ, Bằng xe mẹ đèo
Bài thơ Bé đi nhà trẻ (Nguyễn Anh Nông): Bé đi nhà trẻ, Bằng xe mẹ đèo, Ơ, con bướm nhỏ, Cứ đòi bay theo. Bướm ơi, bướm ơi, Kìa hoa huệ trắng, Kìa, hoa cúc vàng, Hoa bèo như lửa, Nở trong ao làng…

 

Bài thơ Đi học: Một mình em tới lớp
Bài thơ Đi học (Hoàng Minh Chính): Hương rừng thơm đồi vắng, Nước suối trong thầm thì, Cọ xoè ô che nắng, Râm mát đường em đi. Hôm qua em tới trường, Mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, Một mình em tới lớp… Trường của em be bé, Nằm lặng giữa rừng cây. Cô giáo em tre trẻ, Dạy em hát rất hay.
Bài viết liên quan