Bài thơ Sóc nhặt hạt dẻ

Bài thơ Sóc nhặt hạt dẻ

Sóc con nhanh nhẹn
Nhảy nhót trên cành
Bốn chân thoăn thoắt
Mắt tròn ngó quanh

Sóc con cần cù
Nhặt từng hạt dẻ
Để dành trong tổ
Ăn dần mùa đông.

Tác giả: Vũ quang Vinh.

Sóc nhặt hạt dẻ | Bài thơ Sóc nhặt hạt dẻ: Sóc con nhanh nhẹn
Bài thơ Sóc nhặt hạt dẻ: Sóc con nhanh nhẹn, Nhảy nhót trên cành, Bốn chân thoăn thoắt, Mắt tròn ngó quanh. Sóc con cần cù, Nhặt từng hạt dẻ, Để dành trong tổ, Ăn dần mùa đông.

 

Bếp ăn của con vật | Bài thơ Bếp ăn của con vật
Bài thơ Bếp ăn của con vật: Bếp ăn của con vật thật nhộn nhịp, Đầu bếp lợn con ủn ỉn kêu, Muốn ăn gì thì nghĩ đi, Muốn ăn gì thì nói đi. Gà con chiêm chiếp kêu: “Em ăn côn trùng”, Vịt con càng cạc kêu: “Em ăn con tôm con tép”, Con ếch xanh ộp oạp kêu: “Em ăn sâu bọ”, Dê con kêu be be : “Tớ ăn cỏ xanh”
Bài viết liên quan