Bài thơ Tiếng võng kêu

Bài thơ Tiếng võng kêu

Kẽo cà kẽo kẹt
Kẽo cà kẽo kẹt
Tay em đưa đều
Ba gian nhà nhỏ
Đầy tiếng võng kêu

Kẽo cà kẽo kẹt
Mênh mang trưa hè
Chim co chân ngủ
Lim dim cành tre

Kẽo cà kẽo kẹt
Cây na thiu thiu
Mắt na hé mở
Nhìn trời trong veo

Kẽo cà kẽo kẹt
Võng em chao đều
Chim ngoài cửa sổ
Mổ tiếng võng kêu

Kẽo cà kẽo kẹt
Xưa mẹ ru em
Cũng tiếng võng này
Cánh cò trắng muốt
Bay – bay – bay – bay…

Kẽo cà kẽo kẹt
Bé Giang ngủ rồi
Tóc bay phơ phất
Vương vương nụ cười…

Trong giấc em mơ
Có gặp con cò
Lặn lội bờ sông
Có gặp cánh bướm
Mênh mông, mênh mông
Có gặp bóng mẹ
Lom khom trên đồng
Gặp chú pháo thủ
Canh trời nắng trong

Em ơi cứ ngủ
Tay anh đưa đều
Ba gian nhà nhỏ
Đầy tiếng võng kêu
Kẽo cà kẽo kẹt
Kẽo cà kẽo kẹt
Kẽo cà…
…kẽo kẹt

1967

Tác giả: Trần Đăng Khoa.
Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc, 1999.

Tiếng võng kêu | Bài thơ Tiếng võng kêu (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Tiếng võng kêu(Trần Đăng Khoa): Kẽo cà kẽo kẹt, Kẽo cà kẽo kẹt, Tay em đưa đều, Ba gian nhà nhỏ, Đầy tiếng võng kêu. Kẽo cà kẽo kẹt, Mênh mang trưa hè, Chim co chân ngủ, Lim dim cành tre. Kẽo cà kẽo kẹt, Cây na thiu thiu, Mắt na hé mở, Nhìn trời trong veo…

 

Bài thơ Gió (Nguyễn Lãm Thắng): Mẹ ngồi ru em bé
Bài thơ Gió(Nguyễn Lãm Thắng): Mẹ ngồi ru em bé, Chiếc võng nhẹ đong đưa, Gió về dưới nắng trưa, Lồng hương vào giấc ngủ
Bài viết liên quan