Bài thơ Thư trung thu

Bài thơ Thư trung thu

Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh?
Tính các cháu ngoan ngoãn,
Mặt các cháu xinh xinh,

Mong các cháu cố gắng
Thi đua học và hành.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,
Tuỳ theo sức của mình:

Để tham gia kháng chiến,
Để gìn giữ hoà bình.
Các cháu hãy xứng đáng:
Cháu Bác Hồ Chí Minh!

Hôn các cháu,
Hồ Chí Minh

Chú thích và giải nghĩa:
– Thi đua: cùng nhau cố gắng làm việc, học tập đạt kết quả tốt nhất.
– Kháng chiến: chiến đấu chống quân xâm lược
– Hòa bình: yên vui, không có giặc

Bài thơ này trích từ Thư trung thu của chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các cháu thiếu nhi nhân dịp trung thu 1952.

Báo Nhân dân, số 75 ngày 25-9-1952.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

Bài thơ Thư trung thu: Ai yêu các nhi đồng, Bằng Bác Hồ Chí Minh?
Bài thơ Thư trung thu(Hồ Chí Minh): Ai yêu các nhi đồng, Bằng Bác Hồ Chí Minh? Tính các cháu ngoan ngoãn, Mặt các cháu xinh xinh, Mong các cháu cố gắng, Thi đua học và hành. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, Tuỳ theo sức của mình…
Bài viết liên quan