Bài thơ Nặn đồ chơi

Bài thơ Nặn đồ chơi

Bên thềm gió mát,
Bé nặn đồ chơi.
Mèo nằm vẫy đuôi,
Tròn xoe đôi mắt.

Đây là quả thị,
Đây là quả na,
Quả này phần mẹ,
Quả này phần cha.

Đây chiếc cối nhỏ
Bé nặn thật tròn,
Biếu bà đấy nhé,
Giã trầu thêm ngon.

Đây là thằng chuột
Tặng riêng chú mèo,
Mèo ta thích chí
Vểnh râu “meo meo”!

Ngoài hiên đã nắng,
Bé nặn xong rồi.
Đừng sờ vào đấy,
Bé còn đang phơi.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ký.

Từ ngữ:
– Cối giã trầu: đồ để giã trầu, thường làm bằng đồng
– Thích chí: tỏ ra bằng lòng, vui thích vì đúng ý muốn

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2.

Nặn đồ chơi | Bài thơ Nặn đồ chơi
Bài thơ Nặn đồ chơi(Nguyễn Ngọc Ký): Bên thềm gió mát, Bé nặn đồ chơi. Mèo nằm vẫy đuôi, Tròn xoe đôi mắt. Đây là quả thị, Đây là quả na, Quả này phần mẹ, Quả này phần cha…
Chơi chuyền | Bài thơ Chơi chuyền
Bài thơ Chơi chuyền(Thái Hoàng Linh): “Chuyền chuyền một, Một, một đôi, Chuyền chuyền hai, Hai, hai đôi”, Mắt sáng ngời, Theo hòn cuội, Tay mềm mại, Vơ que chuyền. Mai lớn lên, Vào nhà máy, Công nhân mới, Giữa dây chuyền…
Bài viết liên quan