Bài thơ Mèo đi câu cá

Bài thơ Mèo đi câu cá

Anh em mèo trắng
Vác giỏ đi câu
Em ngồi bờ ao
Anh ra song cái
Hiu hiu gió thổi
Buồn ngủ quá chừng
Mèo anh ngả lưng
Ngủ luôn một giấc
Lòng riêng thầm chắc
Đã có em rồi
Mèo em đang ngồi
Thấy bầy thỏ bạn.
Đùa chơi múa lượn
Vui quá là vui
Mèo nghĩ: ồ thôi
Anh câu cũng đủ.
Nghĩ rồi hớn hở
Nhập bọn vui chơi
Lúc ông mặt trời
Xuống núi đi ngủ
Đuôi mèo hối hả.
Quay về lều gianh
Giỏ em , giỏ anh
Không con cá nhỏ
Cả hai nhăn nhó
Cùng khóc meo meo.

Tác giả: Thái Hoàng Linh

Bài thơ Mèo đi câu cá (Thái Hoàng Linh)
Bài thơ Mèo đi câu cá (Thái Hoàng Linh): Anh em mèo trắng, Vác giỏ đi câu, Em ngồi bờ ao, Anh ra song cái, Hiu hiu gió thổi, Buồn ngủ quá chừng, Mèo anh ngả lưng, Ngủ luôn một giấc, Lòng riêng thầm chắc, Đã có em rồi, Mèo em đang ngồi, Thấy bầy thỏ bạn, Đùa chơi múa lượn, Vui quá là vui

 

Bài thơ Mèo đi câu cá (Thái Hoàng Linh)
Bài thơ Mèo đi câu cá (Thái Hoàng Linh): Anh em mèo trắng, Vác giỏ đi câu, Em ngồi bờ ao, Anh ra song cái, Hiu hiu gió thổi, Buồn ngủ quá chừng, Mèo anh ngả lưng, Ngủ luôn một giấc, Lòng riêng thầm chắc, Đã có em rồi, Mèo em đang ngồi, Thấy bầy thỏ bạn, Đùa chơi múa lượn, Vui quá là vui
Bài viết liên quan