Bài thơ Đồng hồ quả lắc

Trường mầm non Họa Mi xin giới thiệu đến các bạn nhỏ bài thơ Đồng hồ quả lắc của nhà thơ Đinh Xuân Tửu, bài thơ nhắc nhở các bạn nhỏ phải biết quý trọng và sắp xếp thời gian của mình một cách hợp lý, khoa học.

Bài thơ Đồng hồ quả lắc

Tích tắc! Tích tắc!
Đồng hồ quả lắc
Tích tắc đêm ngày
Không ngừng phút giây.

Tích tắc! Tích tắc!
Đồng hồ luôn nhắc:
Học, chơi, ăn, ngủ
Có giờ có giấc.

Tích tắc! Tích tắc!
Đồng hồ luôn nhắc
Từng phút từng giờ
Quý hơn vàng bạc.

Tác giả: Đinh Xuân Tửu

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997

Đồng hồ quả lắc - Bài thơ Đồng hồ quả lắc
Bài thơ Đồng hồ quả lắc (Đinh Xuân Tửu): Tích tắc! Tích tắc! Đồng hồ quả lắc, Tích tắc đêm ngày, Không ngừng phút giây. Tích tắc! Tích tắc! Đồng hồ luôn nhắc: Học, chơi, ăn, ngủ, Có giờ có giấc. Tích tắc! Tích tắc! Đồng hồ luôn nhắc, Từng phút từng giờ, Quý hơn vàng bạc.

 

Chiếc đồng hồ báo thức | Bài thơ chiếc đồng hồ
Bài thơ Chiếc đồng hồ: Em đang say ngủ. Quên cả giờ rồi. Chú đồng hồ nhắc. Reng! Reng! Dậy thôi! Gà trống dậy sớm. Mèo lười ngủ trưa, Còn em đi học, Đi cho đúng giờ.

 

Dậy sớm | Bài thơ Dậy sớm (Thanh Hào)
Bài thơ Dậy sớm (Thanh Hào): Tinh mơ em thức dậy, Rửa mặt rồi đến trường, Em bước vội trên đường, Núi dăng hàng trước mặt, Sương trắng viền quanh núi, Như một chiếc khăn bông, Ồ núi ngủ lười không, Giờ mới đang rửa mặt.
Bài viết liên quan