Bài thơ Dậy sớm (Thanh Hào)

Bài thơ Dậy sớm

Tinh mơ em thức dậy
Rửa mặt rồi đến trường
Em bước vội trên đường
Núi dăng hàng trước mặt

Sương trắng viền quanh núi
Như một chiếc khăn bông
Ồ núi ngủ lười không
Giờ mới đang rửa mặt.

Tác giả: Thanh Hào.

Dậy sớm | Bài thơ Dậy sớm (Thanh Hào)
Bài thơ Dậy sớm (Thanh Hào): Tinh mơ em thức dậy, Rửa mặt rồi đến trường, Em bước vội trên đường, Núi dăng hàng trước mặt, Sương trắng viền quanh núi, Như một chiếc khăn bông, Ồ núi ngủ lười không, Giờ mới đang rửa mặt.

 

Chiếc đồng hồ báo thức | Bài thơ chiếc đồng hồ
Bài thơ Chiếc đồng hồ: Em đang say ngủ. Quên cả giờ rồi. Chú đồng hồ nhắc. Reng! Reng! Dậy thôi! Gà trống dậy sớm. Mèo lười ngủ trưa, Còn em đi học, Đi cho đúng giờ.
Bài viết liên quan