Bài thơ Bé đến lớp

Bài thơ Bé đến lớp

Hôm nay đến lớp
Lòng bé rộn ràng
Bước chân theo mẹ
Trên con đường làng
Nắng vàng theo bé
Vào lớp mầm non
Nắng nghe bé hát
Nắng bảo: “Bé ngoan”.

Nguồn: sưu tầm.

Bài thơ Bé đến lớp: Mẹ đưa bé đến trường
Bài thơ Bé đến lớp: Hôm nay đến lớp, Lòng bé rộn ràng, Bước chân theo mẹ, Trên con đường làng, Nắng vàng theo bé, Vào lớp mầm non, Nắng nghe bé hát, Nắng bảo: “Bé ngoan”.

 

Bài thơ Bé đi học: Bé đi học
Bài thơ Bé đi học: Sáng rồi bé dậy đi nào, Đánh răng rửa mặt mau mau tới trường, Mặt trời tỏa rạng ánh dương, Mẹ cầm tay bé yêu thương dắt dìu, Vào lớp bé học nhiều điều, Sáng tập thể dục trưa chiều tập tô, Chú chim ghé mắt nhìn vô, Vui mừng nghe tiếng bi bô đọc bài.

 

Con đi học: Mẹ dắt con đi học
Bài thơ Con đi học: Thương con mẹ dắt đến trường, Mẹ là bóng mát che đường con đi, Hôm nay Cô dạy chữ i, Chữ i vần với bước đi ban đầu, Đánh vần khó quá chữ âu, Vần âu nghĩa mẹ giãi dầu nắng mưa
Bài viết liên quan