Tập gấp máy bay | Bài thơ Tập gấp máy bay

Bài thơ Tập gấp máy bay

Tập gấp máy bay
Dang hai cánh nhỏ
Vẽ ngôi sao vàng
Trên nền cờ đỏ.

Phóng lên ngọn gió
Lượn quanh sân nhà
Vẫy chào ông bà
Vẫy chào bố mẹ
Dang đôi cánh bé
Khoảng trời bao la

Tác giả: Lê Bính.

Hình ảnh Bài thơ Tập gấp máy bay
Hình ảnh Bài thơ Tập gấp máy bay, Dang hai cánh nhỏ, Vẽ ngôi sao vàng, Trên nền cờ đỏ.
tap gap may bay
Dang hai cánh nhỏ, Vẽ ngôi sao vàng, Trên nền cờ đỏ. Phóng lên ngọn gió, Lượn quanh sân nhà, Vẫy chào ông bà, Vẫy chào bố mẹ.
Bài thơ Tập gấp máy bay (Lê Bính)
Phóng lên ngọn gió, Lượn quanh sân nhà, Vẫy chào ông bà, Vẫy chào bố mẹ.

Nguồn: sưu tầm.

Bài viết liên quan