Quả thị | Bài thơ Quả thị (bé 2 tuổi)

Bài thơ Quả thị

Vàng như mặt trăng
Treo trên vòm lá
Da nhẵn mịn màng
Thị ơi! Thơm quá

Nguồn: sưu tầm

Hình ảnh Bài thơ Quả thị
Vàng như mặt trăng, Treo trên vòm lá, Da nhẵn mịn màng, Thị ơi! Thơm quá.
Bài viết liên quan