Nghé ọ Nghé ơ

Mục lục

Nghé ọ Nghé ơ

(Nghé ọ Nghé ơi)

Nghé ọ, Nghé ơ!
Nghé ra đồng lúa
Nghé chạy đồng bông
Nghé chớ đi rong
Hư bông gãy lúa
Ơi à ơi!

Nguồn: sưu tầm.

Đồng dao Nghé ọ Nghé ơ (Bài thơ Nghé ọ Nghé ơi)
Đồng dao Nghé ọ Nghé ơ! (Bài thơ Nghé ọ Nghé ơi!): Nghé ọ, Nghé ơ! Nghé ra đồng lúa, Nghé chạy đồng bông, Nghé chớ đi rong, Hư bông gãy lúa, Ơi à ơi!

 

Bài thơ Cái bống là cái bống bang (Đồng dao Cái bống là cái bống bang)
Bài thơ Cái bống là cái bống bang (Đồng dao Cái bống): Cái bống là cái bống bang, Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm, Mẹ bống đi chợ đường trơn, Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa rào.

 

Bài thơ, Bài đồng dao Con bê vàng (Bê là bê vàng)
Bài thơ Con bê vàng, Bài đồng dao Con bê vàng (Bê là bê vàng): Bê là bê con, Bê là bê vàng, Bê đứng rền ràng, Bê đi với mẹ, Bê đừng chạy xuống bể, Bê đừng chạy lên ngàn, Mà cọp mang, Mà sấu nuốt, Đi tìm nơi cỏ tốt, Bê gặm cho ngon, Bê là bê ơi! Bê là bê con, Bê là bê vàng…
Bài viết liên quan