Lời chào đi trước (Lời chào của em)

Mục lục

Bài thơ Lời chào đi trước

(Bài thơ Lời chào của em)

Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
Chẳng sợ lạc nhà

Lời chào kết bạn
Con đường bớt xa
Lời chào là hoa
Nở từ lòng tốt
Là cơn gió mát
Buổi sáng đầu ngày
Như một bàn tay
Chân thành cởi mở

Ai ai cũng có
Chẳng nặng là bao
Bạn ơi, đi đâu
Nhớ mang đi nhé!

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Bài thơ Lời chào đi trước của tác giả Nguyễn Hoàng Sơn đã được nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng phổ nhạc thành bài hát Lời chào của em.

Lời chào đi trước | Bài thơ Lời chào đi trước (Nguyễn Hoàng Sơn)
Bài thơ Lời chào đi trước: Đi đến nơi nào, Lời chào đi trước, Lời chào dẫn bước, Chẳng sợ lạc nhà. Lời chào kết bạn, Con đường bớt xa, Lời chào là hoa, Nở từ lòng tốt, Là cơn gió mát, Buổi sáng đầu ngày, Như một bàn tay, Chân thành cởi mở…
Lời chào đi trước | Bài thơ Lời chào đi trước
Bài thơ Lời chào đi trước: Đi đến nơi nào, Lời chào đi trước, Lời chào dẫn bước, Chẳng sợ lạc nhà. Lời chào kết bạn, Con đường bớt xa, Lời chào là hoa, Nở từ lòng tốt, Là cơn gió mát, Buổi sáng đầu ngày, Như một bàn tay, Chân thành cởi mở…

 

Bài thơ lời chào (sáng tác Phạm Cúc)
Bài thơ lời chào (Phạm Cúc): Đi về con chào mẹ. Ra vườn cháu chào bà. Ông làm việc trên nhà. Cháu lên: Chào ông ạ! Lời chào thân thương quá, Làm mát ruột cả nhà, Đẹp hơn mọi bông hoa, Cháu kính yêu trao tặng, Chỉ những người đi vắng, Cháu không được tặng “chào”.

 

Hình ảnh Bài thơ Chào
Bài thơ Chào (Cháu chào): Cháu chào cô, Cô khen tốt, Cháu chào bác, Bác cười vui.
Bài viết liên quan