Em làm thợ xây | Bài thơ Em làm thợ xây

Bài thơ Em làm thợ xây

Em làm chú thợ
Xây những ngôi nhà
Cho bà, cho mẹ
Cho chị, cho cha.

Nhà xây đẹp ghê
Tay cầm dao gạch
Tay nhanh thoăn thoắc
Như bác thợ nề.

Em làm chú thợ
Xây nhà vui ghê.

Tác giả: Hoàng Dân

Hình ảnh Bài thơ Em làm thợ xây
Hình ảnh Bài thơ Em làm thợ xây: Em làm chú thợ, Xây những ngôi nhà. Cho bà, cho mẹ, Cho chị, cho cha.
Bài thơ Em làm chú thợ xây
Em làm chú thợ, Xây những ngôi nhà. Cho bà, cho mẹ, Cho chị, cho cha.
Bài viết liên quan