Dung dăng dung dẻ

Dung dăng dung dẻ

Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho chó về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây

Nguồn: sưu tầm.

Đồng dao Dung dăng dung dẻ (bài thơ Dung dăng dung dẻ)
Dung dăng dung dẻ, Dắt trẻ đi chơi, Đến ngõ nhà trời, Lạy cậu lạy mợ, Cho chó về quê, Cho dê đi học, Cho cóc ở nhà

 

Đồng dao Chi chi chành chành (Bài thơ Chi chi chành chành)
Đồng dao Chi chi chành chành (Bài thơ Chi chi chành chành): Chi chi chành chành, Cái đanh thổi lửa, Con ngựa chết trương, Tam vương ngũ đế, Cấp kế đi tìm, Con chim ập lại, Ù à ù ập

 

Đồng dao Rồng rắn lên mây (Bài thơ Rồng rắn lên mây)
Đồng dao Rồng rắn lên mây, Bài thơ Rồng rắn lên mây: Rồng rắn lên mây, Có cây xúc sắc, Có quả đồng hồ, Hỏi thăm thầy thuốc, Có nhà hay không?
Bài viết liên quan