Đồng dao Hạt mưa

Mục lục

Đồng dao Hạt mưa

(Hạt mưa hạt móc)

Tôi ở trên trời
Tôi rơi xuống đất
Tưởng rằng tôi mất
Chẳng hóa tôi không
Tôi chảy ra sông
Nuôi loài tôm cá
Qua các làng xã
Theo máng theo mương
Cho người trồng trọt
Thóc vàng chật cót
Cơm trắng đầy nồi
Vậy chớ khinh tôi
Hạt mưa hạt móc.

Nguồn: sưu tầm.

Hạt mưa (hạt mưa hạt móc)
Đồng dao Hạt mưa (hạt mưa hạt móc): Tôi ở trên trời, Tôi rơi xuống đất, Tưởng rằng tôi mất, Chẳng hóa tôi không, Tôi chảy ra sông, Nuôi loài tôm cá, Qua các làng xã, Theo máng theo mương

 

Cơn mưa | Hình ảnh Bài thơ Cơn mưa
Bài thơ Cơn mưa, Đồng dao Cơn mưa: Cơn mưa đằng đông, Vừa trông vừa chạy, Cơn mưa đằng tây, Mưa dây bão giật, Cơn mưa đằng nam, Vừa làm vừa ăn, Cơn đằng bắc, Lắc rắc vài hạt.

 

Bài thơ Mưa (Phạm Phương Lan)
Bài thơ Mưa (Phạm Phương Lan): Mưa ơi đừng rơi nữa, Mẹ vẫn chưa về đâu, Chợ làng, đường xa lắm, Qua sông chẳng có cầu. Mưa vẫn rơi, vẫn rơi, Ào ào trên mái lạ
Tắm mưa | Bài thơ Tắm mưa (Phạm Hổ)
Bài thơ Tắm mưa (Phạm Hổ): Mưa rồi! Em rủ bạn, Ùa ra sân tắm chơi. Vật nhau cho bẩn người, Giơ lưng nhờ mưa dội. Cóc bé và cóc cụ, Đua nhau nhảy mừng vui. Cây cối và nhà cửa, Cũng hả hê reo cười… Nhà tắm ta rộng quá, Mênh mông bốn chân trời. Nước mát tắm sao hết, Cả một trời mưa rơi. Nguồn: thivien.
Bài viết liên quan