Đồng dao Cơn mưa | Bài thơ Cơn mưa

Mục lục

Đồng dao Cơn mưa

(Bài thơ Cơn mưa)

Cơn mưa đằng đông
Vừa trông vừa chạy
Cơn mưa đằng tây
Mưa dây bão giật
Cơn mưa đằng nam
Vừa làm vừa ăn
Cơn đằng bắc
Lắc rắc vài hạt.

Nguồn: sưu tầm.

Hình ảnh Bài thơ Cơn mưa
Hình ảnh Bài thơ Cơn mưa

 

Hạt mưa (hạt mưa hạt móc)
Đồng dao Hạt mưa (hạt mưa hạt móc): Tôi ở trên trời, Tôi rơi xuống đất, Tưởng rằng tôi mất, Chẳng hóa tôi không, Tôi chảy ra sông, Nuôi loài tôm cá, Qua các làng xã, Theo máng theo mương, Cho người trồng trọt, Thóc vàng chật cót, Cơm trắng đầy nồi, Vậy chớ khinh tôi, Hạt mưa hạt móc.

 

Tắm mưa | Bài thơ Tắm mưa (Phạm Hổ)
Bài thơ Tắm mưa (Phạm Hổ): Mưa rồi! Em rủ bạn, Ùa ra sân tắm chơi. Vật nhau cho bẩn người, Giơ lưng nhờ mưa dội. Cóc bé và cóc cụ, Đua nhau nhảy mừng vui. Cây cối và nhà cửa, Cũng hả hê reo cười… Nhà tắm ta rộng quá, Mênh mông bốn chân trời. Nước mát tắm sao hết, Cả một trời mưa rơi. Nguồn: thivien.net
Bài viết liên quan