Đồng dao Con công hay múa

Đồng dao Con công hay múa

Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra
Nó đỗ cành đa
Nó kêu ríu rít
Nó đỗ cành mít
Nó kêu vịt chè
Nó đỗ cành tre
Kêu bè rau muống
Nó đỗ dưới ruộng
Nó kêu tầm vông.

Con công hay múa | Đồng dao Con công hay múa
Đồng dao Con công hay múa: Con công hay múa, Nó múa làm sao, Nó rụt cổ vào, Nó xòe cánh ra, Nó đỗ cành đa, Nó kêu ríu rít, Nó đỗ cành mít, Nó kêu vịt chè, Nó đỗ cành tre, Kêu bè rau muống, Nó đỗ dưới ruộng, Nó kêu tầm vông.

 

Đồng dao Con công hay múa: Con công hay múa
Đồng dao Con công hay múa: Con công hay múa, Nó múa làm sao, Nó rụt cổ vào, Nó xòe cánh ra, Nó đỗ cành đa, Nó kêu ríu rít, Nó đỗ cành mít, Nó kêu vịt chè, Nó đỗ cành tre, Kêu bè rau muống, Nó đỗ dưới ruộng, Nó kêu tầm vông.

 

Bài thơ Cái bống | Đồng dao Cái bống là cái bống bang
Đồng dao Cái bống: Cái bống là cái bống bang, Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm, Mẹ bống đi chợ đường trơn, Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao Dung dăng dung dẻ (bài thơ Dung dăng dung dẻ)
Đồng dao Dung dăng dung dẻ, Bài thơ Dung dăng dung dẻ: Dung dăng dung dẻ, Dắt trẻ đi chơi, Đến ngõ nhà trời, Lạy cậu lạy mợ, Cho chó về quê, Cho dê đi học, Cho cóc ở nhà, Cho gà bới bếp, Xì xà xì xụp, Ngồi thụp xuống đây
Bài viết liên quan