Đàn gà con (Mười quả trứng tròn)

Mục lục

Bài thơ Đàn gà con

(Bài thơ Mười quả trứng tròn)

Mười quả trứng tròn
Mẹ gà ấp giữ
Mười chú gà con
Hôm nay ra đủ

Lòng trắng, lòng đỏ,
Thành mỏ, thành chân
Cái mỏ tí hon
Cái chân bé xíu

Lông vàng mát dịu
Mắt sáng đen ngời
Ơi chú gà ơi
Ta yêu chú lắm!

Trong bàn tay ấm
Chú đứng chú kêu
Mẹ gà tục tục
Chú ngoái nhìn theo

Ta thả chú ra
Chạy ăn cùng mẹ
Chạy biến cả chân!
Chạy sao nhanh thế!

Phải cẩn thận nhé
Các chú gà con:
Có diều, có chồn
Phần gà mẹ đánh
Các chú phải lánh
Kêu cứu dưới, trên!

Gà là của bé
Các chú đừng quên
Ăn khoẻ, lớn khoẻ
Đẻ rõ nhiều lên!

Tác giả: Phạm Hổ.

Nội dung bài thơ ở đây chép theo bản in trong Chú bò tìm bạn (1970). Bài thơ về sau được đổi tên thành Mười quả trứng tròn, và chỉnh sửa một số chỗ trong nội dung.

Nguồn:
1. Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970
2. Phạm Hổ, Những bài thơ nho nhỏ, NXB Kim Đồng, 2016

Bài thơ Đàn gà con (Bài thơ Mười quả trứng tròn) | Phạm Hổ
Bài thơ Đàn gà con (Bài thơ Mười quả trứng tròn) | Phạm Hổ
Đàn gà mới nở (Phạm Hổ)
Đàn gà mới nở (Phạm Hổ): Lông vàng mát rượi, Mắt đẹp sáng ngời, Ơi! Chú gà ơi! Ta yêu chú lắm! Mẹ dang đôi cánh, Con biến vào trong, Mẹ ngẩng đầu trông, Bọn diều, bọn quạ
Bài thơ Đàn gà mới nở (Phạm Hổ)
Bài thơ Đàn gà mới nở (Phạm Hổ): Lông vàng mát rượi, Mắt đẹp sáng ngời, Ơi! Chú gà ơi! Ta yêu chú lắm! Mẹ dang đôi cánh, Con biến vào trong, Mẹ ngẩng đầu trông, Bọn diều, bọn quạ
Bài viết liên quan