Con bướm vàng | Bài thơ Con bướm vàng

Bài thơ Con bướm vàng

Con bướm vàng
Bay nhẹ nhàng
Trên bờ cỏ
Em thích quá
Em đuổi theo
Con bướm vàng
Nó vỗ cánh
Vút lên cao
Em nhìn theo
Con bướm vàng
Con bướm vàng…

2.1966

Tác giả: Trần Đăng Khoa.
Tập thơ Góc sân và khoảng trời (1968)

Nguồn (thivien): Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc, 1999

Con bướm vàng | Bài thơ Con bướm vàng (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Con bướm vàng (Trần Đăng Khoa): Con bướm vàng, Bay nhẹ nhàng, Trên bờ cỏ, Em thích quá, Em đuổi theo. Con bướm vàng, Nó vỗ cánh, Vút lên cao, Em nhìn theo, Con bướm vàng, Con bướm vàng…

 

Ong và bướm | Hình ảnh Bài thơ ong và bướm (Nhược Thủy)
Bài thơ Ong và bướm (Nhược Thủy): Con bướm trắng, Lượn vườn hồng, Gặp con ong, Đang bay vội, Bướm liền gọi, Rủ đi chơi, Ong trả lời: Tôi còn bận. Mẹ tôi dặn: Việc chưa xong, Đi chơi rong, Mẹ không thích.
Con bướm trắng
Bài thơ Con bướm trắng: Con bướm trắng, Lượn vườn hồng, Gặp con ong, Đang bay vội, Bướm liền gọi, Rủ đi chơi, Ong trả lời: Tôi còn bận. Mẹ tôi dặn: Việc chưa xong, Đi chơi rong, Mẹ không thích.
Bài viết liên quan