Chú cảnh sát giao thông – Thơ thiếu nhi

Chú cảnh sát giao thông

Đầu đội kê pi
Tay đeo găng trắng
Mặc cho trời nắng
Giữa ngã tư đường
Gậy chỉ bốn phương
Người người đi đúng
Gậy đưa thẳng đứng
Mọi hướng dừng ngay
Khi chú dang tay
Hai chiều xuôi ngược
Phía sau, phía trước
Đừng ngại chờ lâu
Mọi người nhắc nhau
Đợi tay chú chỉ.

Chú cảnh sát giao thông - Thơ thiếu nhi - Ảnh sư tầm
Chú cảnh sát giao thông: Đầu đội kê pi, Tay đeo găng trắng, Mặc cho trời nắng, Giữa ngã tư đường, Gậy chỉ bốn phương, Người người đi đúng
Đèn giao thông | Bài thơ Đèn giao thông
Bài thơ Đèn giao thông: Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng; Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông; Đi đường bé nhớ nghe không! Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi
Ước mơ của tý | Bài thơ Ước mơ của tý (1)
Bài thơ Ước mơ của tý: Mẹ! Mẹ ơi! Con học giỏi, Mẹ Tý hỏi: Giỏi làm gì? Tý thầm thì: “Con sẽ đi, Làm cảnh sát, Con đứng gác, Ngã tư đàng, Để người sang”

(Sưu tầm)

Bài viết liên quan