Chú bộ đội hành quân trong mưa

Bài thơ Chú bộ đội hành quân trong mưa

Mưa rơi, mưa rơi,
Lộp bộp, lộp bộp.
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi.

Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới

Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
Soi đường hành quân.

Mưa rơi, mưa rơi.
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Chân dồn dập bước.

Tác giả: Vũ Thuỳ Hương

Bài thơ Chú bộ đội hành quân trong mưa
Hình ảnh bài thơ Chú bộ đội hành quân trong mưa (Nguồn: sưu tầm từ internet)

Bài thơ tả về những gian nan, vất vả của các chú bộ đội hành quân trong mưa, dù trời mưa các chú bộ đội vẫn hành quân suốt chặng đường dài không ngừng nghỉ, vẫn luôn đi tới.

Hình ảnh Bài thơ Chú bộ đội của em
Hình ảnh Chú bộ đội của em
Hình ảnh Bài thơ Cháu yêu chú bộ đội
Bài thơ Cháu yêu chú bộ đội: Cháu thương chú bộ đội, Thắm tươi mầu áo xanh
Bài viết liên quan