Chiếc bóng | Bài thơ Chiếc bóng

Bài thơ Chiếc bóng

Giữa trưa hè nóng nực
Bé đi bên hàng cây
Dưới bóng râm tán lá
Đôi mà hồng hây hây

Ơ kìa, đàn kiến nhỏ
Xây tổ nắng chang chang
Những cái đầu bé xíu
Đội đất đi thành hàng

Bé thương đàn kiến trắng
Lấy mình làm bóng râm,
Che mát cho đàn kiến
Đang xây tổ âm thầm

Bé từ biệt đàn kiến
Về nhà, mẹ đanh chờ
Định để chiếc bóng lại
Cho kiến mượn làm người

Bé đi bóng cũng bước
Ý của bé chẳng thành
Sao chiếc bóng xấu thế
Không đứng được mặt mình?

Tác giả: Phạm Thanh Quang.

Hình ảnh Bài thơ Chiếc bóng
Hình ảnh Bài thơ Chiếc bóng: Giữa trưa hè nóng nực, Bé đi bên hàng cây
Chiếc bóng | Bài thơ Chiếc bóng
Bài thơ Chiếc bóng: Giữa trưa hè nóng nực, Bé đi bên hàng cây, Dưới bóng râm tán lá, Đôi mà hồng hây hây, Ơ kìa, đàn kiến nhỏ, Xây tổ nắng chang chang, Những cái đầu bé xíu, Đội đất đi thành hàng
Chiếc bóng | Bài thơ Chiếc bóng
Bài thơ Chiếc bóng: Bé thương đàn kiến trắng, Lấy mình làm bóng râm, Che mát cho đàn kiến, Đang xây tổ âm thầm
Hình ảnh Bài thơ Đàn kiến: Trông kìa đàn kiến, Nó bò lên cao
Bài thơ Đàn kiến (Nhược Thủy): Trông kìa đàn kiến, Nó bò lên cao
Hình ảnh Bài thơ Đàn kiến
Bài thơ Đàn kiến (Trần Quốc Minh): Đàn kiến tránh cơn mưa, Hành quân ngang cửa sổ, Cần cù bầy kiến nhỏ, Đi dài suốt buổi trưa. Những hạt gạo biết đi, Vụn bánh mỳ biết chạy
Bài viết liên quan