Chia đồ chơi | Bài thơ Chia đồ chơi (2 tuổi)

Bài thơ Chia đồ chơi

Ô tô đẹp,
Búp bê xinh,
Em chia cho bạn,
Không chơi một mình.

Nguồn: sưu tầm

Hình ảnh Bài thơ Chia đồ chơi
Ô tô đẹp, Búp bê xinh, Em chia cho bạn, Không chơi một mình.

 

Hình ảnh Bài thơ Khăn nhỏ
Hình ảnh Bài thơ Khăn nhỏ: Mẹ cài khăn cho bé, Gió thổi khăn bay bay
Bài viết liên quan