Cái lưỡi | Bài thơ Cái lưỡi

Bài thơ Cái lưỡi

Tôi là cái lưỡi
Giúp bạn hàng ngày
Nếm vị thức ăn
Nào chua nào ngọt
Những gì nóng quá
Bạn chớ vội ăn
Hãy chờ một tý
Không thì đau tôi.

Tác giả: Lê Thị Mỹ Phương

Hình ảnh Bài thơ Cái lưỡi
Tôi là cái lưỡi, Giúp bạn hàng ngày, Nếm vị thức ăn
Phải là hai tay | Bài thơ Phải là hai tay (Phạm Cúc)
Bài thơ Phải là hai tay (Phạm Cúc): Ngồi bên mẹ bé băn khoăn, Đưa tăm sao lại đưa bằng hai tay, Con ơi, con hỏi rõ hay, Cái tăm nhẹ lắm một tay được rồi, Nhưng đâu chỉ nhẹ mà thôi
Tay ngoan | Bài thơ Tay ngoan
Bài thơ Tay ngoan: Tay thò tay thụt, Tay thụt tay thò, Tay múa xòe hoa, Đẹp xinh mười ngón. Tay ngoan vòng đón, Khách đến thăm nhà, Tay biết xòe ra, Ú a cùng bạn
Bài viết liên quan