Bài thơ Xe cần cẩu

Bài thơ Xe cần cẩu

Là xe cần cẩu
Tôi đâu vội vàng
Như nàng xe khách
Tôi không luồn lác
Như chú xe zin (din)
Ai mà xin đường
Tôi xin nhường trước

Là xe cần cẩu
Vươn cánh tay dài
Tầng cao nhà máy
Giúp sức dựng xây
Xe nào qua đây
Xảy ra sự cố
Tôi liền giúp ngay.

Tác giả: Nguyễn Đức.

Xe cần cẩu | Bài thơ Xe cần cẩu
Bài thơ Xe cần cẩu: Là xe cần cẩu, Tôi đâu vội vàng, Như nàng xe khách, Tôi không luồn lác, Như chú xe zin (din), Ai mà xin đường, Tôi xin nhường trước

 

Xe cần cẩu | Bài thơ Xe cần cẩu
Bài thơ Xe cần cẩu: Là xe cần cẩu, Vươn cánh tay dài, Tầng cao nhà máy, Giúp sức dựng xây, Xe nào qua đây, Xảy ra sự cố, Tôi liền giúp ngay.

 

Bài thơ Chiếc xe lu (Tớ là chiếc xe lu)
Bài thơ Chiếc xe lu (Tớ là chiếc xe lu): Tớ là chiếc xe lu, Người tớ to lu lù. Con đường nào mới đắp, Tớ san bằng tăm tắp. Con đường nào rải nhựa, Tớ là phẳng như lụa. Trời nóng như lửa thiêu, Tớ vẫn lăn đều đều. Trời lạnh như ướp đá, Tớ càng lăn vội vã. Mau chóng xong đường này, Cho các bạn trồng cây. Xe cộ bon bon chạy, Rộn rịp người qua lại. Rồi tớ lại ra đi, Cái bụng sôi ầm ì. Ngửi thấy mùi đất mới, Tớ lại lăn đi vội. Tớ là chiếc xe lu, Đừng chê tớ lù đù.
Anh xe lu | Bài thơ Anh xe lu (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Anh xe lu(Nguyễn Lãm Thắng): Anh xe lu, Người mập ù, Trông thật khoẻ, Bước êm ru. Anh say mê, Không biết mệt, Đường gồ ghề, Lăn bằng hết, Đường rải nhựa, Mới vừa xong
Bài viết liên quan