Bài thơ Vườn cải

Bài thơ Vườn cải

Gió lên vườn cải tốt tươi
Lá xanh như mảnh mây trời lao xao
Em đi múc nước dưới ao
Chiều chiều em tưới, em rào, em trông

Sớm nay bướm đến lượn vòng
Thì ra cải đã lên ngồng vàng tươi
Bé Giang trông thấy nhoẻn cười
Nhăn nhăn cái mũi hở mười cái răng…

2-1966

Tác giả: Trần Đăng Khoa.
Tập thơ Góc sân và khoảng trời (1968)
Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc, 1999

Vườn cải | Bài thơ Vườn cải (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Vườn cải (Trần Đăng Khoa): Gió lên vườn cải tốt tươi, Lá xanh như mảnh mây trời lao xao, Em đi múc nước dưới ao, Chiều chiều em tưới, em rào, em trông. Sớm nay bướm đến lượn vòng, Thì ra cải đã lên ngồng vàng tươi, Bé Giang trông thấy nhoẻn cười, Nhăn nhăn cái mũi hở mười cái răng…

 

Cây dừa | Bài thơ Cây dừa (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Cây dừa (Trần Đăng Khoa): Cây dừa xanh toả nhiều tàu, Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng, Thân dừa bạc phếch tháng năm, Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao, Đêm hè hoa nở cùng sao, Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh, Ai mang nước ngọt, nước lành, Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa
Bình minh trong vườn | Bài thơ Bình minh trong vườn
Bài thơ Bình minh trong vườn (Đỗ Ngọc Hương): Ông mặt trời rực rỡ, Chiếu ngàn tia nắng vàng, Bác gà trống gáy sáng, Đánh thức bạn bình minh. Ồ kia! Bé Hồng Nhung! Vẫn khóc nhè kia đấy! Bởi chị Sương long lanh, còn đọng trên mắt bé.
Bài viết liên quan