Bài thơ Ước mơ của Tý

Bài thơ Ước mơ của Tý

Mẹ! Mẹ ơi!
Con học giỏi
Mẹ Tý hỏi:
Giỏi làm gì?
Tý thầm thì:
“Con sẽ đi
Làm cảnh sát
Con đứng gác
Ngã tư đàng
Để người sang
An toàn mãi
Này dừng lại
Đèn đỏ rồi!
Đi chậm thôi
Đèn vàng đấy!
Đi thoải mái
Đèn xanh mà!”
Mẹ cười xòa
Khen Tý giỏi
Tý phấn khởi
Cười ha ha!
Nhảy quanh nhà:
“Tý sẽ là
Anh cảnh sát!”

Tác giả: Lưu Thị Ngọc Lễ.

Ước mơ của tý | Bài thơ Ước mơ của tý (1)
Bài thơ Ước mơ của Tý: Mẹ! Mẹ ơi! Con học giỏi, Mẹ Tý hỏi: Giỏi làm gì? Tý thầm thì: “Con sẽ đi, Làm cảnh sát, Con đứng gác, Ngã tư đàng, Để người sang”
Ước mơ của Tý | Bài thơ Ước mơ của Tý (2)
Bài thơ Ước mơ của Tý (2): “Con sẽ đi, Làm cảnh sát, Con đứng gác, Ngã tư đàng, Để người sang, An toàn mãi, Này dừng lại, Đèn đỏ rồi! Đi chậm thôi, Đèn vàng đấy! Đi thoải mái, Đèn xanh mà!”
Ước mơ của Tý | Bài thơ Ước mơ của Tý (3)
Bài thơ Ước mơ của Tý (3): Mẹ cười xòa, Khen Tý giỏi, Tý phấn khởi, Cười ha ha! Nhảy quanh nhà: “Tý sẽ là Anh cảnh sát!”
Đèn giao thông | Bài thơ Đèn giao thông
Bài thơ Đèn giao thông: Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng; Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông; Đi đường bé nhớ nghe không! Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi
chu canh sat giao thong tho thieu nhi
Chú cảnh sát giao thông – Thơ thiếu nhi – Ảnh sư tầm
Bài viết liên quan