Bài thơ Truyện cổ nước mình

Mục lục

Bài thơ Truyện cổ nước mình

Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
Thị thơm thì giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì

Tôi nghe truyện cổ thầm thì
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau.
Đậm đà cái tích trầu cau
Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người.
Sẽ đi qua cuộc đời tôi
Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi.
Nhưng bao truyện cổ trên đời
Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.

1979

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ.

Rút từ Bài thơ không năm tháng (NXB Tác phẩm mới, 1983).

Nguồn:
1. SGK Tiếng Việt 5, tập 2, NXB Giáo dục, 2004
2. SGK Văn 5, tập 2, NXB Giáo dục, 1989

Bài thơ Truyện cổ nước mình (SGK Tiếng Việt 4)

(Trích)

Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
Thị thơm thì giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
Tôi nghe truyện cổ thầm thì
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau.

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ.

Truyện cổ nước mình | Bài thơ Truyện cổ nước mình (SGK Tiếng Việt Lớp 4)
Truyện cổ nước mình | Bài thơ Truyện cổ nước mình (Lâm Thị Mỹ Dạ): Tôi yêu truyện cổ nước tôi, Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa, Thương người rồi mới thương ta, Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm, Ở hiền thì lại gặp hiền, Người ngay thì gặp người tiên độ trì, Mang theo truyện cổ tôi đi, Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa…

 

Truyện cổ nước mình | Bài thơ Truyện cổ nước mình
Truyện cổ nước mình | Bài thơ Truyện cổ nước mình (Lâm Thị Mỹ Dạ): Tôi yêu truyện cổ nước tôi, Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa, Thương người rồi mới thương ta, Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm, Ở hiền thì lại gặp hiền, Người ngay thì gặp người tiên độ trì, Mang theo truyện cổ tôi đi, Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa…
Bài viết liên quan