Bài thơ Tiếng còi tàu

Bài thơ Tiếng còi tàu

Xình xịch xình xịch
Nghe tiếng còi tàu
Hãy nhắc nhở nhau
Đừng ra cổng chắn

Chớ có liều lĩnh
Vượt qua đường tàu
Khi tàu xịch đến
Biết tránh vào đâu?

Tác giả: Hồng Vy.

Tiếng còi tàu | Bài thơ Tiếng còi tàu (Hồng Vy)
Bài thơ Tiếng còi tàu (Hồng Vy): Xình xịch xình xịch, Nghe tiếng còi tàu, Hãy nhắc nhở nhau, Đừng ra cổng chắn. Chớ có liều lĩnh, Vượt qua đường tàu
Hình ảnh bài thơ Chiếc cầu mới
Bài thơ Chiếc cầu mới: Trên dòng sông trắng, Cầu mới dựng lên, Nhân dân đi bên, Tàu xe chạy giữa.
Hình ảnh Bài thơ Khuyên bạn: Tu, tu! Xình xịch
Bài thơ Khuyên bạn: Tu, tu ! Xình xịch, Con tàu chạy nhanh, Bạn chớ chơi quanh, Mà tai nạn đấy, Nếu bạn có thấy, Khi tàu chạy qua, Xin hãy tranh xa, Không ném đất đá
Hình ảnh Bài thơ Cô dạy con về giao thông
Hình ảnh Bài thơ Cô dạy con về giao thông: Mẹ! Mẹ ơi cô dạy, Bài phương tiện giao thông
Bài viết liên quan