Bài thơ Thuyền giấy (Phạm Hổ)

Bài thơ Thuyền giấy

Bé trên bờ với xuống
Thả con thuyền trắng tinh
Thuyền giấy vừa chạm nước
Đã hối hả trôi nhanh

Bé nhìn thuyền lênh đênh
Tưởng mình ngồi trên ấy
Mỗi đám cỏ thuyền qua
Là một làng xóm đấy!

Bé thích lắm reo lên
Thuyền vẫn trôi, trôi mãi
Bé vạch cỏ, vạch lau
Chạy bên thuyền giục, vẫy…

Thuyền phăng phăng trên nước
Bé băng băng trên bờ
Bé theo thuyền, theo mãi
Mặc ông trời chuyển mưa…

Tác giả: Phạm Hổ.
Tập thơ Chú bò tìm bạn (1956)

Nguồn (thivien.net):
Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970

Thuyền giấy (Phạm Hổ)
Bài thơ Thuyền giấy (Phạm Hổ): Bé trên bờ với xuống, Thả con thuyền trắng tinh, Thuyền giấy vừa chạm nước, Đã hối hả trôi nhanh. Bé nhìn thuyền lênh đênh, Tưởng mình ngồi trên ấy, Mỗi đám cỏ thuyền qua, Là một làng xóm đấy! Bé thích lắm reo lên, Thuyền vẫn trôi, trôi mãi, Bé vạch cỏ, vạch lau, Chạy bên thuyền giục, vẫy… Thuyền phăng phăng trên nước, Bé băng băng trên bờ, Bé theo thuyền, theo mãi, Mặc ông trời chuyển mưa…

 

Bài thơ Thuyền lá và những chú cá con (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Thuyền lá và những chú cá con (Nguyễn Lãm Thắng): Một chiếc lá vàng khô, Rơi xuống hồ cá kiểng, Gió vờn sóng nhấp nhô, Như thuyền đi trên biển. Những chú cá tí hon, Ngỡ là thuyền đánh cá, Vội núp dưới lùm rong…Thuyền vẫn trôi thong thả.

 

Thuyền lá | Bài thơ Thuyền lá
Bài thơ Thuyền lá (Nguyễn Ngọc Hưng): Bờ bên kia mở hội, Châu chấu muốn qua chơi, Mà ao sâu quá đỗi, Biết làm sao bây giờ? Thấy châu chấu ngẩn ngơ, Chích bông thương bạn quá, Bèn ngắt một chiếc lá, Thả xuống ao làm thuyền. “Ọp ộp… cậu ngồi yên, Kẻo thuyền chao lật đấy!” Ếch vừa bơi vừa đẩy, Đưa bạn mình qua ao. Ngàn tia nắng xôn xao, Thắp mùa xuân trên cỏ, Cả ba người bạn nhỏ, Tung tăng vào hội vui. Chiếc thuyền lá chao chơi, Rướn mình lên mép nước…
Bài viết liên quan