Bài thơ Thỏ trắng

Bài thơ Thỏ trắng

Mắt đỏ hồng
Lông trắng muốt
Tai dài dài
Đuôi ngắn tẹo
Chú Thỏ Trắng

Ôm cà-rốt
Chạy đi chơi
Thỏ Trắng ơi
Ngoan, ngoan nhé!

Tác giả: Vũ Quang Vinh.

Bài thơ Thỏ trắng (Vũ Quang Vinh): Mắt đỏ hồng, Lông trắng muốt
Bài thơ Thỏ trắng (Vũ Quang Vinh): Mắt đỏ hồng, Lông trắng muốt, Tai dài dài, Đuôi ngắn tẹo, Chú Thỏ Trắng, Ôm cà-rốt, Chạy đi chơi, Thỏ Trắng ơi, Ngoan, ngoan nhé!

 

Bài thơ Thỏ trắng (Vũ Quang Vinh): Thỏ trắng ăn cà rốt
Thỏ trắng ăn cà rốt, Bài thơ Thỏ trắng (Vũ Quang Vinh): Mắt đỏ hồng, Lông trắng muốt, Tai dài dài, Đuôi ngắn tẹo, Chú Thỏ Trắng, Ôm cà-rốt, Chạy đi chơi, Thỏ Trắng ơi, Ngoan, ngoan nhé!

 

Chú thỏ bông ngồi học
Bài thơ Chú thỏ bông: Chú thỏ bông, Lông trắng muốt, Tai vểnh ngược, Để nghe bài, Đáng chê ai, Hay nói chuyện, Chú vẫn luyện, Ngồi rất nghiêm, Mắt ngước lên, Nhìn cô giáo

Nguồn tham khảo: mamnon.com

Bài viết liên quan