Bài thơ Thì thầm (Phùng Ngọc Hùng)

Bài thơ Thì thầm

Gió thì thầm với lá
Lá thì thầm cùng cây
Và hoa và ong bướm
Thì thầm điều chi đây?
Trời mênh mông đến vậy
Đang thì thầm cùng sao
Sao trời tưởng yên lặng
Đang thì thầm cùng nhau.

Tác giả: Phùng Ngọc Hùng

Thì thầm | Bài thơ Thì thầm (Phùng Ngọc Hùng)
Bài thơ Thì thầm (Phùng Ngọc Hùng): Gió thì thầm với lá, Lá thì thầm cùng cây, Và hoa và ong bướm, Thì thầm điều chi đây? Trời mênh mông đến vậy, Đang thì thầm cùng sao, Sao trời tưởng yên lặng, Đang thì thầm cùng nhau.

 

Thì thầm | Bài thơ Thì thầm (Phùng Ngọc Hùng)
Bài thơ Thì thầm (Phùng Ngọc Hùng): Gió thì thầm với lá, Lá thì thầm cùng cây, Và hoa và ong bướm, Thì thầm điều chi đây? Trời mênh mông đến vậy, Đang thì thầm cùng sao, Sao trời tưởng yên lặng, Đang thì thầm cùng nhau.

 

Trò chuyện | Bài thơ Trò chuyện
Bài thơ Trò chuyện (Trung Hiếu): Mây kẻ với lá, Chuyện trên bầu trời, Có nàng Mây trắng, Suốt ngày rong chơi. Lá kể với đất, Chuyện ông mặt trời, Tối về ngủ núi, Sáng dậy biển khơi. Đất kể với bé, Chuyện các vì sao, Chẳng hay bé ngủ, Khi nảo khi nào…

Nguồn: https://www.facebook.com/thotruyenchobe

Bài viết liên quan