Bài thơ Thăm nhà bà

Bài thơ Thăm nhà bà

Đến thăm bà
Bà đi vắng
Có đàn gà
Chơi ngoài nắng
Cháu đứng ngắm
Đàn gà con
Rồi gọi luôn
Bập, bập, bập
Chúng lật đật
Chạy thật nhanh
Xúm vòng quanh
Kêu: “Chiếp, chiếp”
Gà mãi miết
Nhặt thóc vàng
Cháu nhẹ nhàng
Lùa vào mát.

Tác giả: Như Mao.
Nguồn: sưu tầm.

Bài thơ Thăm nhà bà được đưa vào trong chương trình học của trường mầm non Họa Mi.

Thăm nhà bà | Bài thơ Thăm nhà bà: Đến thăm bà, Bà đi vắng
Thăm nhà bà | Bài thơ Thăm nhà bà: Đến thăm bà; Bà đi vắng; Có đàn gà; Chơi ngoài nắng; Cháu đứng ngắm; Đàn gà con; Rồi gọi luôn; Bập, bập, bập; Chúng lật đật; Chạy thật nhanh; Xúm vòng quanh; Kêu: “Chiếp, chiếp”; Gà mãi miết; Nhặt thóc vàng; Cháu nhẹ nhàng; Lùa vào mát.

 

Bài thơ Thăm nhà bà: Đến thăm bà, Bà đi vắng
Bài thơ Thăm nhà bà(Như Mao): Đến thăm bà, Bà đi vắng, Có đàn gà, Chơi ngoài nắng, Cháu đứng ngắm, Đàn gà con, Rồi gọi luôn, Bập, bập, bập, Chúng lật đật, Chạy thật nhanh, Xúm vòng quanh, Kêu: “Chiếp, chiếp”…
Bài thơ Thăm nhà bà - Ảnh sưu tầm
Thăm nhà bà | Bài thơ Thăm nhà bà: Đến thăm bà; Bà đi vắng; Có đàn gà; Chơi ngoài nắng; Cháu đứng ngắm; Đàn gà con; Rồi gọi luôn; Bập, bập, bập; Chúng lật đật; Chạy thật nhanh; Xúm vòng quanh; Kêu: “Chiếp, chiếp”; Gà mãi miết; Nhặt thóc vàng; Cháu nhẹ nhàng; Lùa vào mát.

 

Bài thơ Bà và cháu, thơ mầm non, thơ thiếu nhi
Bài thơ Bà và cháu: Bé ơi! Mau thức dậy; Tập thể dục với bà; Hai bà cháu chúng ta; Sống vui và sống khỏe

 

Thay bà quét rác | Bài thơ Thay bà quét rác (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Thay bà quét rác (Nguyễn Lãm Thắng): Bà thường dậy sớm, Quét nhà quét sân, Tuổi già sức yếu, Làm mỏi đôi chân. Sáng nay em dậy, Quét rác thay bà
Bài viết liên quan