Bài thơ Sóng biển

Bài thơ Sóng biển

Biển rộng mênh mông
Nước xanh thăm thẳm
Bao nhiêu cơn sóng
Ùa chạy lên bờ

Nhưng sóng chỉ đùa
Giống như bé đấy
Sóng phải quay lại
Ngôi nhà biển khơi

Bé cũng vậy thôi
Được đi đây đó
Vẫn luôn mong nhớ
Ngôi nhà thân yêu.

Tác giả: Phi Tuyết Ba.

Sóng biển | Bài thơ Sóng biển: Biển rộng mênh mông, Nước xanh thăm thẳm
Sóng biển | Bài thơ Sóng biển (Phi Tuyết Ba): Biển rộng mênh mông, Nước xanh thăm thẳm, Bao nhiêu cơn sóng, Ùa chạy lên bờ. Nhưng sóng chỉ đùa, Giống như bé đấy, Sóng phải quay lại, Ngôi nhà biển khơi. Bé cũng vậy thôi, Được đi đây đó, Vẫn luôn mong nhớ, Ngôi nhà thân yêu.

 

Chị gió | Bài thơ Chị gió (Đoàn Vị Thượng​)
Bài thơ Chị gió (Đoàn Vị Thượng​): Cuốn sách ai để trên bàn, Tự mình biết lật từng trang học bài, Mẹ bận phơi áo sân ngoài, Võng ru bé ngủ – miệt mài cứ ru, Ngọn lửa trong bếp cháy lu, Bỗng reo tí tách, tựa như lửa cười…Thì ra Chị Gió ngược xuôi, Đến đâu cũng muốn giúp người một tay.

 

Hạt mưa (hạt mưa hạt móc)
Hạt mưa (hạt mưa hạt móc): Tôi ở trên trời, Tôi rơi xuống đất, Tưởng rằng tôi mất, Chẳng hóa tôi không, Tôi chảy ra sông, Nuôi loài tôm cá, Qua các làng xã, Theo máng theo mương, Cho người trồng trọt, Thóc vàng chật cót, Cơm trắng đầy nồi, Vậy chớ khinh tôi, Hạt mưa hạt móc
Bài viết liên quan