Bài thơ Rùa con đi chợ

Mục lục

Bài thơ Rùa con đi chợ

Rùa con đi chợ đầu xuân
Mới đến cổng chợ bước chân sang hè
Chợ đông hoa trái bộn bề
Rùa mua hạt giống đem về trồng gieo.
Mua xong chợ đã vãn chiều
Heo heo gió thổi cánh diều mùa thu
Đường dài chẳng ngại nắng mưa
Kịp về tới cửa trời vừa sang đông.
Hạt mua chưa kịp gieo trồng
Trên tay cây đã nở hồng những hoa.

Mẹ rùa trong bếp chạy ra
Hôn con rồi vội cắm hoa vào bình.
Mẹ khen cái chú rùa xinh
Đã không ngại khó lại nhanh nhất nhà.

Tác giả: Mai Văn Hai.

Chính tả Rùa con đi chợ

(Trích)

Rùa con đi chợ đầu xuân
Mới đến cổng chợ bước chân sang hè
Chợ đông hoa trái bộn bề
Rùa mua hạt giống đem về trồng gieo.

Rùa con đi chợ | Bài thơ Rùa con đi chợ | Chính tả Rùa con đi chợ (Mai Văn Hai)
Rùa con đi chợ | Bài thơ Rùa con đi chợ | Chính tả Rùa con đi chợ (Mai Văn Hai): Rùa con đi chợ đầu xuân, Mới đến cổng chợ bước chân sang hè, Chợ đông hoa trái bộn bề, Rùa mua hạt giống đem về trồng gieo.

 

Rùa con đi chợ đầu xuân, Mới đến cổng chợ bước chân sang hè
Bài thơ Rùa con đi chợ (Mai Văn Hai): Rùa con đi chợ đầu xuân, Mới đến cổng chợ bước chân sang hè, Chợ đông hoa trái bộn bề, Rùa mua hạt giống đem về trồng gieo.

 

Bài thơ Rùa con đi chợ: Chợ đông hoa trái bộn bề
Bài thơ Rùa con đi chợ (Mai Văn Hai): Chợ đông hoa trái bộn bề, Rùa mua hạt giống đem về trồng gieo.

 

Bài thơ Rùa con đi chợ: Mua xong chợ đã vãn chiều
Bài thơ Rùa con đi chợ (Mai Văn Hai): Mua xong chợ đã vãn chiều, Heo heo gió thổi cánh diều mùa thu

 

Bài thơ Rùa con đi chợ: Đường dài chẳng ngại nắng
Bài thơ Rùa con đi chợ (Mai Văn Hai): Đường dài chẳng ngại nắng mưa, Kịp về tới cửa trời vừa sang đông.

 

Bài thơ Rùa con đi chợ: Hạt mua chưa kịp gieo trồng
Bài thơ Rùa con đi chợ (Mai Văn Hai): Hạt mua chưa kịp gieo trồng, Trên tay cây đã nở hồng những hoa.

 

Bài thơ Rùa con đi chợ: Mẹ rùa trong bếp chạy ra
Bài thơ Rùa con đi chợ (Mai Văn Hai): Mẹ rùa trong bếp chạy ra, Hôn con rồi vội cắm hoa vào bình.

 

Bài thơ Rùa con đi chợ: Mẹ khen cái chú rùa xinh
Bài thơ Rùa con đi chợ (Mai Văn Hai): Mẹ khen cái chú rùa xinh, Đã không ngại khó lại nhanh nhất nhà.

Hình ảnh minh họa được sưu tầm từ google.com

Bài viết liên quan