Bài thơ Quà của mẹ

Bài thơ Quà của mẹ

Mẹ mua đôi kính
Dùng để đi xa
Mỗi khi trời nắng
Kính là của ba

Mẹ mua đôi dép
Dùng đi trong nhà
Mỗi khi mẹ vắng
Dép là của con

Mẹ mua chiếc bánh
Dùng để làm quà
Mỗi khi em khóc
Bánh là của em

Cả nhà chung vui
Truyền hơi ấm mẹ
Lâu rồi vẫn thế
Mẹ là thần tiên.

Bài thơ Quà của mẹ
Bài thơ quà của mẹ

Nguồn: sưu tầm

Chuỗi các bài thơ hay của bé về ngày 8 tháng 3: quà 8 tháng 3

Bài viết liên quan