Bài thơ Phải là hai tay

Bài thơ Phải là hai tay

Ngồi bên mẹ bé băn khoăn
Đưa tăm sao lại đưa bằng hai tay
Con ơi, con hỏi rõ hay
Cái tăm nhẹ lắm một tay được rồi
Nhưng đâu chỉ nhẹ mà thôi
Mà là lễ phép với người bề trên
Hai tay kính mến đưa lên
Là lòng con thảo cháu hiền hiện ra
Đưa mời bố, mẹ, ông, bà…
Cái tăm hiếu thảo phải là hai tay

Tác giả: Phạm Cúc

Phải là hai tay | Bài thơ Phải là hai tay (Phạm Cúc)
Ngồi bên mẹ bé băn khoăn, Đưa tăm sao lại đưa bằng hai tay, Con ơi, con hỏi rõ hay, Cái tăm nhẹ lắm một tay được rồi, Nhưng đâu chỉ nhẹ mà thôi
Phải là hai tay | Bài thơ Phải là hai tay (Phạm Cúc)
Bài thơ Phải là hai tay (Phạm Cúc): Ngồi bên mẹ bé băn khoăn, Đưa tăm sao lại đưa bằng hai tay, Con ơi, con hỏi rõ hay, Cái tăm nhẹ lắm một tay được rồi, Nhưng đâu chỉ nhẹ mà thôi
Bài viết liên quan