Bài thơ Nhà ngoại

Bài thơ Nhà ngoại

Chiều nay về nhà ngoại
Quả na mở mắt chào
Bưởi đung đưa trái bóng
Ổi thơm lừng bờ ao

Trên giàn hoa đậu tím
Hương thiên lí ngọt ngào
Ngoài vườn bông huệ trắng
Chim ríu ran cành cao

Ngoại như một ông tiên
Cháu vuốt chòm râu bạc
Ngồi bên ông cháu hát
“Tùng rinh! Tùng rinh rinh”

Nguồn: sưu tầm.

Nhà ngoại | Bài thơ Nhà ngoại: Chiều nay về nhà ngoại
Bài thơ Nhà ngoại: Chiều nay về nhà ngoại, Quả na mở mắt chào, Bưởi đung đưa trái bóng, Ổi thơm lừng bờ ao. Trên giàn hoa đậu tím, Hương thiên lí ngọt ngào, Ngoài vườn bông huệ trắng, Chim ríu ran cành cao. Ngoại như một ông tiên, Cháu vuốt chòm râu bạc, Ngồi bên ông cháu hát, “Tùng rinh! Tùng rinh rinh”

 

Thăm nhà bà | Bài thơ Thăm nhà bà: Đến thăm bà, Bà đi vắng
Thăm nhà bà | Bài thơ Thăm nhà bà: Đến thăm bà; Bà đi vắng; Có đàn gà; Chơi ngoài nắng; Cháu đứng ngắm; Đàn gà con; Rồi gọi luôn; Bập, bập, bập; Chúng lật đật; Chạy thật nhanh; Xúm vòng quanh; Kêu: “Chiếp, chiếp”; Gà mãi miết; Nhặt thóc vàng; Cháu nhẹ nhàng; Lùa vào mát.

 

Ông và Cháu | Bài thơ Ông Và Cháu (đọc viết chính tả)
Bài thơ Ông và cháu (Phạm Cúc): Ông vật thi với cháu, Keo nào ông cũng thua, Cháu vỗ tay hoan hô: “Ông thua cháu, ông nhỉ!” Bế cháu, ông thủ thỉ: “Cháu khỏe hơn ông nhiều! Ông là buổi trời chiều, Cháu là ngày rạng sáng”.
Bài viết liên quan