Bài thơ Ngưỡng cửa (Vũ Quần Phương)

Bài thơ Ngưỡng cửa

Nơi này ai cũng quen
Ngay từ thời tấm bé
Khi tay bà, tay mẹ
Còn dắt vòng đi men

Nơi bố mẹ ngày đêm
Lúc nào qua cũng vội
Nơi bạn bé chạy tới
Thường lúc nào cũng vui

Nơi này đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp
Vẫn đang chờ tôi đi.

Tác giả: Vũ Quần Phương.

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2014.

Ngưỡng cửa | Bài thơ Ngưỡng cửa (Vũ Quần Phương)
Bài thơ Ngưỡng cửa(Vũ Quần Phương): Nơi này ai cũng quen, Ngay từ thời tấm bé, Khi tay bà, tay mẹ, Còn dắt vòng đi men, Nơi bố mẹ ngày đêm, Lúc nào qua cũng vội, Nơi bạn bé chạy tới, Thường lúc nào cũng vui…
Bài viết liên quan