Bài thơ Ngỗng và Vịt (Phạm Hổ)

Bài thơ Ngỗng và Vịt

Ngỗng không chịu học
Khoe biết chữ rồi
Vịt đưa sách ngược
Ngỗng cứ tưởng xuôi

Cứ giả đọc nhẩm
Làm vịt phì cười
Vịt khuyên một hồi:
– Ngỗng ơi! Học! Học!

Tác giả: Phạm Hổ.
Tập thơ Chú bò tìm bạn (1970).
Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970.

Một số nguồn để tựa đề bài thơ này là Chú ngỗng con.

Ngỗng và Vịt | Bài thơ Ngỗng và Vịt (Phạm Hổ)
Bài thơ Ngỗng và Vịt (Phạm Hổ): Ngỗng không chịu học, Khoe biết chữ rồi, Vịt đưa sách ngược, Ngỗng cứ tưởng xuôi, Cứ giả đọc nhẩm, Làm vịt phì cười, Vịt khuyên một hồi: Ngỗng ơi! Học! Học!

 

Ngỗng và Vịt | Bài thơ Ngỗng và Vịt (Phạm Hổ)
Bài thơ Ngỗng và Vịt (Phạm Hổ): Ngỗng không chịu học, Khoe biết chữ rồi, Vịt đưa sách ngược, Ngỗng cứ tưởng xuôi, Cứ giả đọc nhẩm, Làm vịt phì cười, Vịt khuyên một hồi: Ngỗng ơi! Học! Học!

 

Chăm học | Bài thơ Chăm học (Võ Quảng): Ếch chăm học
Bài thơ Chăm học (Võ Quảng): Sau cơn mưa giông, Nước hồ tràn ngập, Xóm thôn dồn dập, Tiếng nhái, ễnh ương, Vang động chiều sương, Ôn bài, học tập, Nhái học: Ọc, học, ọc, học! Ếch đọc: Học tốt, học tốt! Nhặt khoan ngoài rộc, Tiếng chú ễnh ương: Trò ngoan, trò ngoan! Tiếng chú chẫu chàng: Ọc, uộc, học thuộc! Thi nhau học tập, Học tốt, học chăm, Dưới ánh trăng trong, Khắp hồ thắp sáng
Bài viết liên quan