Bài thơ Nghe thầy đọc thơ

Mục lục

Bài thơ Nghe thầy đọc thơ

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời…

Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe…

Kính tặng thầy Lê Thường
Tác giả: Trần Đăng Khoa.

Tập thơ Góc sân và khoảng trời (1999)

Bản in trong SGK Tiếng Việt 4 (tập 1, 2002), SGK Tiếng Việt 2 (Cánh Diều):

Bài thơ Nghe thầy đọc thơ (trích)

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời…

Bài thơ Nghe thầy đọc thơ – Tác giả: Trần Đăng Khoa.

Nghe thầy đọc thơ | Bài thơ Nghe thầy đọc thơ
Bài thơ Nghe thầy đọc thơ(Trần Đăng Khoa): Em nghe thầy đọc bao ngày, Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà, Mái chèo nghiêng mặt sông xa, Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa…
Bài viết liên quan