Bài thơ Ngày khai trường (Nguyễn Bùi Vợi)

Bài thơ Ngày khai trường

Sáng đầu thu trong xanh
Em mặc quần áo mới
Đi đón ngày khai trường
Vui như là đi hội

Gặp bạn, cười hớn hở
Đứa tay bắt mặt mừng
Đứa ôm vai bá cổ
Cặp sách đùa trên lưng

Nhìn các thầy, các cô
Ai cũng như trẻ lại
Sân trường vàng nắng mới
Lá cờ bay như reo

Từng nhóm đứng đo nhau
Thấy bạn nào cũng lớn
Năm xưa bé tí teo
Giờ lớp ba, lớp bốn

Tiếng trống trường gióng giả
Năm học mới đến rồi
Chúng em đi vào lớp
Khăn quàng bay đỏ tươi.

Tác giả: Nguyễn Bùi Vợi.

Nguồn:
1. SGK Tiếng Việt 4, tập 1, NXB Giáo dục, 2002
2. SGK Tiếng Việt 3, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014.

Ngày khai trường | Bài thơ Ngày khai trường (Nguyễn Bùi Vợi)
Bài thơ Ngày khai trường(Nguyễn Bùi Vợi): Sáng đầu thu trong xanh, Em mặc quần áo mới, Đi đón ngày khai trường, Vui như là đi hội. Gặp bạn, cười hớn hở, Đứa tay bắt mặt mừng, Đứa ôm vai bá cổ, Cặp sách đùa trên lưng…

 

Ngày khai trường | Bài thơ Ngày khai trường (Nguyễn Bùi Vợi)
Bài thơ Ngày khai trường(Nguyễn Bùi Vợi): Sáng đầu thu trong xanh, Em mặc quần áo mới, Đi đón ngày khai trường, Vui như là đi hội. Gặp bạn, cười hớn hở, Đứa tay bắt mặt mừng, Đứa ôm vai bá cổ, Cặp sách đùa trên lưng…

 

Sáng khai trường | Bài thơ Sáng khai trường
Bài thơ Sáng khai trường (Nguyễn Lãm Thắng): Em bước vào tinh mơ, Con đường quen mát lạnh, Mùa thu êm như thơ, Như cho em đôi cánh. Chim gọi năm học mới, Reo vang dọc con đường, Niềm vui thêm phơi phới, Trào dâng buổi tựu trường…
Bài viết liên quan