Bài thơ Nắng (Mai Văn Hai)

Bài thơ Nắng

Nắng lên cao theo bố
Xây thẳng mạch tường vôi
Lại trải vàng sân phơi
Hong thóc khô cho mẹ.
Nắng chạy nhanh lắm nhé
Chẳng ai đuổi kịp đâu.
Thoắt đã về vườn rau
Soi cho ông nhặt cỏ
Rồi xuyên qua cửa sổ
Nắng giúp bà xâu kim.

Tác giả: Mai Văn Hai.

Nắng sớm | Bài thơ Nắng (Mai Văn Hai): Nắng lên cao theo bố
Bài thơ Nắng(Mai Văn Hai): Nắng lên cao theo bố, Xây thẳng mạch tường vôi, Lại trải vàng sân phơi, Hong thóc khô cho mẹ. Nắng chạy nhanh lắm nhé, Chẳng ai đuổi kịp đâu. Thoắt đã về vườn rau, Soi cho ông nhặt cỏ, Rồi xuyên qua cửa sổ, Nắng giúp bà xâu kim.

 

Bài thơ Nắng bốn mùa (Nắng hè)
Bài thơ Nắng bốn mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ nhàng, Vẫn là chị nắng xuân, Hung hăng, hay giận giữ, Là ánh nắng mùa hè, Vàng hoe như muốn khóc, Chẳng ai khác nắng thu, Mùa đông khóc hu hu, Bởi vì không có nắng.

 

Bài thơ Nắng mùa hè
Bài thơ Nắng mùa hè: Chuồn chuồn thấy nắng bay cao, Gà con trốn nắng, chạy vào bóng cây, Nắng mùa hè nóng lắm đây, Đi đâu cũng phải đội ngay mũ vào, Bé Bi dại dột làm sao, Phơi đầu ra nắng…sốt cao đùng đùng.

Cộng tác viên của Trường mầm non tư thục Họa Mi.

Bài viết liên quan