Bài thơ Mưa rơi

Bài thơ Mưa rơi

Tí tách đều đều
Từng giọt mưa rơi
Mưa xanh cây lúa
Mưa mát cánh đồng
Mưa cho hoa lá
Nẩy lộc đâm chồi
Từng giọt…từng giọt
Mưa rơi….mưa rơi.

Tác giả: Trương Thị Minh Huệ.

Mưa rơi | Bài thơ Mưa rơi
Bài thơ Mưa rơi (Trương Thị Minh Huệ): Tí tách đều đều, Từng giọt mưa rơi, Mưa xanh cây lúa, Mưa mát cánh đồng, Mưa cho hoa lá, Nẩy lộc đâm chồi, Từng giọt…từng giọt, Mưa rơi….mưa rơi.

 

Mưa | Bài thơ Mưa (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Mưa (Trần Đăng Khoa): Sắp mưa, Sắp mưa, Những con mối Bay ra, Mối trẻ Bay cao, Mối già Bay thấp, Gà con Rối rít tìm nơi Ẩn nấp, Ông trời Mặc áo giáp đen Ra trận, Muôn nghìn cây mía Múa gươm, Kiến Hành quân Đầy đường…(Nguồn: thivien)

 

Bài thơ Mưa (Phạm Phương Lan)
Bài thơ Mưa (Phạm Phương Lan): Mưa ơi đừng rơi nữa, Mẹ vẫn chưa về đâu, Chợ làng, đường xa lắm, Qua sông chẳng có cầu. Mưa vẫn rơi, vẫn rơi, Ào ào trên mái lạ

 

Mưa | Bài thơ Mưa (Phạm Hổ)
Bài thơ Mưa (Phạm Hổ): Bầu trời Nặng mây, Gió đầy Hơi mát, Lúc đầu Lác đác, Giờ hạt Dày rồi, Hạt này Đã đến, Hạt nọ Đang rơi, Hạt nào Xuống sông? Hạt nào Xuống đồi?
Bài viết liên quan