Bài thơ Mỗi người một việc

Bài thơ Mỗi người một việc

Cái chổi thấy rác, quét nhà
Cây kim sợi chỉ giúp bà vá may
Quyển vở chép chữ cả ngày
Ngọn mướp xoè lá, vươn “tay” leo giàn
Đồng hồ biết chỉ thời gian
Cái rá vo gạo, hòn than đốt lò
Con gà báo sáng “Ó… o…”
Cánh cửa biết mở để cho nắng vào
Mỗi người một việc vui sao
Bé ngoan làm được việc nào, bé ơi?

Tác giả: Nguyễn Văn Chương.

Mỗi người một việc | Bài thơ Mỗi người một việc
Bài thơ Mỗi người một việc(Nguyễn Văn Chương): Cái chổi thấy rác, quét nhà, Cây kim sợi chỉ giúp bà vá may, Quyển vở chép chữ cả ngày, Ngọn mướp xoè lá, vươn “tay” leo giàn, Đồng hồ biết chỉ thời gian, Cái rá vo gạo, hòn than đốt lò…

 

Bài viết liên quan