Bài thơ Mèo con (Phùng Phương Quý)

Bài thơ Mèo con

Mèo con rình bắt
Cái đuôi của mình
Vồ phải vồ trái
Đuôi chạy vòng quanh

Mèo con nhanh thế
Đuôi còn nhanh hơn
Mèo dừng lại nghỉ
Đuôi vẫy chờn vờn

Cả trưa tất bật
Chẳng bắt được gì
Mèo con mệt quá
Ôm đuôi ngủ khì.

Tác giả: Phùng Phương Quý.

Bài thơ Mèo con: Mèo con rình bắt, Cái đuôi của mình
Bài thơ Mèo con (Phùng Phương Quý): Mèo con rình bắt, Cái đuôi của mình, Vồ phải vồ trái, Đuôi chạy vòng quanh. Mèo con nhanh thế, Đuôi còn nhanh hơn, Mèo dừng lại nghỉ, Đuôi vẫy chờn vờn

 

Năm mảnh gỗ | Bài thơ Năm mảnh gỗ (Phạm Hổ)
Bài thơ Năm mảnh gỗ: Mèo con nhặt được, Năm mảnh gỗ rơi, Sắp xếp một hồi, Thành ngôi nhà nhỏ. Trồng hoa, trồng cỏ, Xanh, đỏ quanh nhà, Ôi! Cô mèo ta, Thèm vào ở quá! Tập thơ: Những người bạn nhỏ (1961). Nguồn: thivien.

 

Bài thơ Con mèo mà trèo cây cau
Bài thơ Con mèo mà trèo cây cau: Con mèo mà trèo cây cau, Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa. Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.
Bài viết liên quan