Bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão

Bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão

Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối.

Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức.

Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt.

Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ, thỏ con
Em thì chăm đàn ngan
Sớm lại chiều no bữa
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua…

Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.

Tác giả: Đặng Hiển.
(Trích Hồ trong mây)

Nguồn:
1. SGK Tiếng Việt 3, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014
2. SGK Tiếng Việt 4, tập 1, NXB Giáo dục, 2002

Mẹ vắng nhà ngày bão | Bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão
Mẹ vắng nhà ngày bão | Bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão (Đặng Hiển): Mấy ngày mẹ về quê, Là mấy ngày bão nổi, Con đường mẹ đi về, Cơn mưa dài chặn lối. Hai chiếc giường ướt một, Ba bố con nằm chung, Vẫn thấy trống phía trong, Nằm ấm mà thao thức. Nghĩ giờ này ở quê, Mẹ cũng không ngủ được, Thương bố con vụng về, Củi mùn thì lại ướt…

 

Mẹ vắng nhà ngày bão | Bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão (Đặng Hiển)
Mẹ vắng nhà ngày bão | Bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão (Đặng Hiển): Mấy ngày mẹ về quê, Là mấy ngày bão nổi, Con đường mẹ đi về, Cơn mưa dài chặn lối. Hai chiếc giường ướt một, Ba bố con nằm chung, Vẫn thấy trống phía trong, Nằm ấm mà thao thức. Nghĩ giờ này ở quê, Mẹ cũng không ngủ được, Thương bố con vụng về, Củi mùn thì lại ướt…

 

Mẹ Vắng Nhà Ngày Bão | Bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão (Đặng Hiển)
Mẹ vắng nhà ngày bão | Bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão (Đặng Hiển): Mấy ngày mẹ về quê, Là mấy ngày bão nổi, Con đường mẹ đi về, Cơn mưa dài chặn lối. Hai chiếc giường ướt một, Ba bố con nằm chung, Vẫn thấy trống phía trong, Nằm ấm mà thao thức. Nghĩ giờ này ở quê, Mẹ cũng không ngủ được, Thương bố con vụng về, Củi mùn thì lại ướt…

Hình ảnh được sưu tầm từ google.com

Khi mẹ vắng nhà | Bài thơ Khi mẹ vắng nhà (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Khi mẹ vắng nhà (Trần Đăng Khoa): Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai, Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo, Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm, Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn, Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng…
Bài viết liên quan