Bài thơ Lời ru (Trương Xương)

Bài thơ Lời ru

Tuổi thơ tôi có tháng ba
Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ trời
Tháng ba giọt ngắn giọt dài
Mưa trong mắt mẹ mưa ngoài sân phơi.

Hẳn trong câu hát “à ơi…”
Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ
Ru bao cánh vạc, cánh cò
Ru con sông với con đò thân quen…

Lời ru chân cứng đá mềm
Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn.

Tác giả: Trương Xương.

 

Lời ru | Bài thơ Lời ru (Trương Xương)
Bài thơ Lời ru(Trương Xương): Tuổi thơ tôi có tháng ba, Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ trời, Tháng ba giọt ngắn giọt dài, Mưa trong mắt mẹ mưa ngoài sân phơi. Hẳn trong câu hát “à ơi…”, Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ, Ru bao cánh vạc, cánh cò, Ru con sông với con đò thân quen… Lời ru chân cứng đá mềm, Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn.

 

Bài thơ Chị ru em ngủ: Chị ru em ngủ
Bài thơ Chị ru em ngủ: Chị ru em ngủ…Cái màn vừa rũ, Cũng đã ngủ rồi! Cái chiếu cái nôi, Cũng đều ngủ cả! Cái giàn, cái giá, Cái bát, cái mâm, Thúng, mủng, quang, giành, Ngáy theo nhịp thở, Gió về bỡ ngỡ, Dừng lại ngoài hiên, Như những nàng tiên, Sao đi rời rợi
Bài viết liên quan